EVENTOS

eventos
  • Organizamos eventos de calidade de pequeno formato: xornadas, congresos sectoriais, cursos, encontros profesionais…
  • Seleccionamos os recintos e as salas, valoramos tódolos recursos técnicos que se precisan, ofrecemos servizo de azafatas e tradución simultánea.
  • Elaboramos todo o material gráfico asociado ao evento: folletos, programas, carteis, plóters, rótulos de mesa…
  • Comunicamos a súa celebración aos medios, asegurando a súa difusión informativa.
  • Elaboramos informes e dossieres de prensa.