DESEÑO GRÁFICO

grafico
  • Folletos. Elaboramos folletos informativos e publicitarios. Desenvolvemos o proceso de principio a fin: redacción de textos, selección de imaxes, maquetación e relacións coas imprentas.
  • Cartelería. Deseñamos carteis e plóters para a promoción de eventos. Encargámonos dos soportes para grandes formatos, destinados a feiras, congresos, xornadas e todo tipo de actos públicos.
  • Soportes publicitarios. Adaptamos a Imaxe corporativa dos nosos clientes aos soportes máis diversos: camisetas, autobuses, valos publicitarios, stands…