DESEÑO EDITORIAL

editorial
  • Guías e catálogos. Deseñamos guías turísticas e informativas e catálogos para empresas e institucións. Elaboramos os textos, facemos a selección de fotografías e propoñemos deseños atractivos.
  • Publicacións. Elaboramos todo tipo de publicacións: libros, revistas, boletíns, memorias, informes… Encargámonos dos contidos, da maquetación, das relacións coa imprenta e mesmo da distribución.