COMUNICACIÓN

comunicacion

  • Elaboramos e poñemos en marcha plans de comunicación para empresas, colectivos profesionais e organismos públicos.
  • Redactamos contidos xornalísticos para a súa publicación e difusión nos medios informativos.
  • Fomentamos a intervención dos nosos clientes nos medios audiovisuais a través de entrevistas e presenza en programas que se axusten aos seus intereses.
  • Elaboramos informes e dossieres de prensa.
  • Ofrecemos asesoramento xeral e específico.
  • Elaboramos e mantemos actualizados os contidos de webs e redes sociais (Facebook, Twiter, Youtube…).